Cykl 7 historii posłuszeństwa (jedna historia na spotkanie)

  1. Ewangelia Mateusza 7.15-29, Podsumowanie: 1 Jana 2.3-7
  2. Ewangelia Łukasza 19.1-10, Podsumowanie: Efezjan 4.20-24
  3. Łukasza 11.1 i Mateusza 6.5-15, Podsumowanie: Mateusza 7.7-11
  4. Łukasza 14.15-35, Podsumowanie: Ew. Jana 12. 24-25
  5. Łukasza 10.23-37, Podsumowanie: Ew. Jana 13.33-35
  6. Łukasza 10.1-10, Mateusza 28.16-20, Podsumowanie: 2 Tymoteusza 2.1-2
  7. ..