1. Prowadzący powinien sam nauczyć się przedstawiać ewangelię zgodnie z poniższymi nagraniami.
  2. Na spotkaniu prowadzący przedstawia ewangelię (można wspierać się schematem).
  3. Uczestnicy w 2-3 osobowych grupach ćwiczą „na sobie” prezentowanie ewangelii.

UWAGA! Poniższe nagrania są tylko dla prowadzącego. Nie powinny być pokazywane na spotkaniu!