Tekst historii: Ewangelia Łukasza 23:32-43

Wymagane:

 • 3 – 7 uczestników
 • Każdy uczestnik powinien mieć własny egzemplarz Pisma Świętego
 • długopis i notatnik używany na poprzednim spotkaniu

Dodatkowo:

 • podkreślacz/ołówek do zaznaczania przerobionych fragmentów z Pisma Świętego

Plan spotkania:

 1. Niech każdy opowie o tym za co jest Bogu wdzięczny (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
 2. Niech każdy opowie o tym co go obecnie stresuje (z czym się zmaga).
 3. Każdy po kolei modli się prostą modlitwą dziękując za rzecz, o której powiedział w pkt. 1 i prosząc o pomoc w pkt. 2
 4. Niech każdy opowie czy udało mu się wprowadzić w życie rzeczy, których nauczył się ostatnio
 5. Niech każdy opowie czy udało mu się podzielić zdobytą wiedzą/świadectwem z tym z kim planował
 6. Niech ktoś przeczyta na głos tekst z Ew. Łukasza 23:32-43 i potem streści ten tekst swoimi słowami.
 7. Niech ktoś inny przeczyta na głos ten sam tekst (najlepiej z innego przekładu Biblii) i streści go swoimi słowami.
 8. Zastanówmy się co ten fragment mówi o Bogu (każdy może się wypowiedzieć, wnioski notujemy)
 9. Zastanówmy się co ten fragment mówi o człowieku (każdy może się wypowiedzieć, wnioski notujemy)
 10. Czytamy zapisane wnioski.
 11. Niech każdy powie w jaki sposób mógłby zastosować to, czego się dzisiaj nauczył (notujemy odpowiedzi).
 12. Niech każdy powie o jednej osobie z którą mógłby się podzielić tym, czego się dzisiaj nauczył albo tym czego doświadczył w życiu z Bogiem.