Tekst historii: Ewangelia Jana 2:233:21
Podsumowanie: 2 Koryntian 5:17-21

Wymagane:

 • 3 – 7 uczestników
 • Każdy uczestnik powinien mieć własny egzemplarz Pisma Świętego
 • długopis i notatnik używany na poprzednim spotkaniu

Dodatkowo:

 • podkreślacz/ołówek do zaznaczania przerobionych fragmentów z Pisma Świętego

Plan spotkania:

 1. Niech każdy opowie o tym za co jest Bogu wdzięczny (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
 2. Niech każdy opowie o tym co go obecnie stresuje (z czym się zmaga).
 3. Każdy po kolei modli się prostą modlitwą dziękując za rzecz, o której powiedział w pkt. 1 i prosząc o pomoc w pkt. 2
 4. Niech każdy opowie czy udało mu się wprowadzić w życie rzeczy, o których się nauczył ostatnio
 5. Niech każdy opowie czy udało mu się podzielić zdobytą wiedzą/świadectwem albo czy udało mu się rozpocząć studium biblijne.
 6. Niech ktoś przeczyta na głos tekst z Ew. Jana 2:23-3:21 i potem streści ten tekst swoimi słowami.
 7. Niech ktoś inny przeczyta na głos ten sam tekst (najlepiej z innego przekładu Biblii) i streści go swoimi słowami.
 8. Zastanówmy się co ten fragment mówi o Bogu (każdy może się wypowiedzieć, wnioski notujemy)
 9. Zastanówmy się co ten fragment mówi o człowieku (każdy może się wypowiedzieć, wnioski notujemy)
 10. Niech ktoś przeczyta 2 Koryntian 5:17-21
 11.  Zastanówmy się w jaki sposób ten fragment nawiązuje do głównego tekstu przypowieści.
 12. Czytamy zapisane wnioski.
 13. Niech każdy powie w jaki sposób mógłby zastosować to, czego się dzisiaj nauczył (notujemy odpowiedzi).
 14. Niech każdy powie o jednej osobie z którą mógłby się podzielić tym, czego się dzisiaj nauczył, tym czego doświadczył w życiu z Bogiem albo o osobie/osobach z którymi mógłby poprowadzić takie studium biblijne.