Główny tekst: Ewangelia Łukasza 18:9-14
Podsumowanie: Efezjan 2:8-10

Wymagane:

 • 3 – 7 uczestników
 • Każdy uczestnik powinien mieć własny egzemplarz Pisma Świętego
 • 1 notatnik i długopis na grupę

Dodatkowo:

 • podkreślacz/ołówek do zaznaczania przerobionych fragmentów z Pisma Świętego
 • nagranie na YouTube Miernik Dobra

Plan spotkania:

 1. Niech każdy opowie o tym za co jest Bogu wdzięczny (kolejność wskazówek zegara).
 2. Niech każdy opowie o tym co go obecnie stresuje (z czym się zmaga).
 3. Każdy po kolei modli się prostą modlitwą dziękując za rzecz, o której powiedział w pkt. 1 i prosząc o pomoc w sprawach z pkt. 2
 4. Niech ktoś przeczyta na głos tekst z Ew. Łukasza 18:9-14 i potem streści ten tekst swoimi słowami.
 5. Niech ktoś inny przeczyta na głos ten sam tekst (najlepiej z innego przekładu Biblii) i streści go swoimi słowami.
 6. Zastanówmy się co ten fragment mówi o Bogu (każdy może się wypowiedzieć, wnioski notujemy)
 7. Zastanówmy się co ten fragment mówi o człowieku (każdy może się wypowiedzieć, wnioski notujemy)
 8. Niech ktoś przeczyta Efezjan 2:8-10
 9.  Zastanówmy się w jaki sposób ten fragment nawiązuje do głównego tekstu przypowieści.
 10. Czytamy zapisane wnioski.
 11. Zobaczmy nagranie Miernik Dobra (nieobowiązkowe!)
 12. Niech każdy powie w jaki sposób mógłby zastosować to, czego się dzisiaj nauczył (notujemy odpowiedzi).
 13. Niech każdy powie o jednej osobie z którą mógłby się podzielić tym, czego się dzisiaj nauczył albo tym czego doświadczył w życiu z Bogiem.