1. Wzorzec: Ew. Mateusza 28.16-20 i 2 Tymoteusza 2.2
 2. Syn pokoju – Ewangelia Łukasza 10.1-12
 3.  Powszechne kapłaństwo: 1 Piotra 1.22-2.10 i 2 Koryntian 5.16-21
 4.  Nieformalne miejsca:
  • 1 Koryntian 16.15-19,
  • Kolosan 4.15,
  • Filipian 1.12-13,
  • Filipian 4.22,
  • Filemona 1.2-3,
  • Dzieje Apostolskie 8.3,
  • Dzieje Apostolskie 12.11-17
 5.  Łamanie chleba/Wspólnota ciała 1 Koryntian 11.23-34, Ewangelia Mateusza 26.17-30
 6.  Miłość braterska – 1 Jana 3.10 -18
 7.  Starsi/Sieci kościołów –
  • Dzieje Apostolskie 14.21-28,
  • 1 Tymoteusza 3.1-13,
  • 1 Piotra 5.1-5,
  • Hebrajczyków 13.7-17,
  • Dzieje Apostolskie 20.17-38,
  • Rzymian 16.1-27