1. Historia stworzenia: Bóg stworzył świat Rodzaju 1: 1-25
 2. Historia stworzenia: Stworzenie człowieka: Rodzaju 2: 4-24
 3. Upadek: Pierwszy grzech oraz kara Rodzaju 3: 1-13
 4. Upadek: Wyrok dla grzesznego świata Rodzaju 3: 14-24
 5. Upadek: Potop Rodzaju 6: 1-9: 17
 6. Odkupienie: Obietnica Boga dla Abrama Rodzaju 12: 1-8 15: 1-6
 7. Odkupienie: Abraham oferuje Izaaka w ofierze Rodzaju 22: 1-1
 8. Odkupienie: Obietnica paschalna Wyjścia 12: 1-28
 9. Odkupienie: Dziesięć przykazań Wyjścia 20: 1-21
 10. Odkupienie: System ofiarny Kapłańska 4: 1-35
 11. Odkupienie: Izajasz zapowiada spełnienie obietnicy Izajasz 53
 12. Odkupienie: Narodziny Jezusa Łk 1: 26-38, 2: 1-20
 13. Odkupienie: Chrzest Jezusa Mt 3; Jana 1: 29-34
 14. Odkupienie: Kuszenie Chrystusa Mateusza 4: 1-11
 15. Odkupienie: Jezus i Nikodem Jana 3: 1-21
 16. Odkupienie: Jezus i kobieta przy studni Jana 4: 1-26, 39-42
 17. Odkupienie: Jezus przebacza i uzdrawia Łukasza 5: 17-26
 18. Odkupienie: Jezus uspokaja burzę Marka 4: 35-41
 19. Odkupienie: Jezus wypędza złe duchy Marka 5: 1-20
 20. Odkupienie: Jezus wskrzesza Łazarza Jana 11: 1-44
 21. Odkupienie: Wieczerza Pańska Mateusza 26: 26-30
 22. Odkupienie: Jezus zdradzony i skazany Jana 18: 1-19: 16
 23. Odkupienie: Jezus Ukrzyżowany Łukasza 23: 32-56
 24. Odkupienie: Jezus zwycięża śmierć Łukasza 24: 1-35
 25. Odkupienie: Pojawienie się Jezusa Łukasza 24: 36-53
 26. Odkupienie: Mamy wybór Jana 3: 1-21