Prezentacja z warsztatów przeprowadzonych podczas zjazdu kościołów domowych w Wiśle 2017:
Podstawowe narzędzia ucznia Jezusa