1. „NOWE STWORZENIE”: 2 Koryntian 5.14-17
  2.  „W UMIŁOWANYM”: Efezjan 1.3-14
  3. „ŁASKĄ ZBAWIENI JESTEŚCIE”: Efezjan 2.1-22
  4. „HYMN O CHRYSTUSIE”: Kolosan 1.9-23
  5. „MACIE PEŁNIĘ W NIM”: Kolosan 2.6-15
  6. „POGRZEBANI Z CHRYSTUSEM”: Rzymian 6.1-23
  7. „ABBA, OJCZE” : Rzymian 8.1-17