1. OBIETNICA I CECHY DUCHA – Ew. J. 14.12-31

2. PRZEŚLADOWANIA I DZIAŁANIE DUCHA – Ew. J. 15.17 – 16.15

3. CEL OBIETNICY DUCHA – Ew. Łk. 24.36-53 / Dz. Ap. 1.1-11

4. PIERWSZA PIĘĆDZIESIĄTNICA – Dz. Ap. 2.1-41

5. PONOWNE NAPEŁNIENIE – Dz. Ap. 4.23-33

6. CUDA W SAMARII – Dz. Ap. 8.1-25

7. PIĘĆDZIESIĄTNICA POGAN – Dz. Ap. 10.34 – 11.18

8. UCZNIOWIE W EFEZIE – Dz. Ap. 19.1-12

9. SPOTKANIA INTERAKTYWNE – PROROCTWO I JĘZYKI – 1. Kor. 14.1-40

10. OSOBISTY DAR JĘZYKÓW – Judy 1.20-21/ Ef. 6.18-20/ Rz. 8.26-28

11. ŻYCIE W RELACJI Z DUCHEM – Rz. 8.1-17/ Ef. 5.15-21

12. OWOCE DUCHA – Gal. 5.13 – 6.10